Hier vind je een overzicht van onze beleidsstukken sinds 1 januari 2017, het moment van de verzelfstandiging van het museum. (Eerdere stukken vind je onder de vlag van de Gemeente Westerwolde).

Het betreft een dropboxlink. Mocht je de link niet kunnen openen, stuur ons dan een mail en we sturen je de gewenste beleidsstukken op. 

Benieuwd naar onze organisatie, klik hier.

__________

Wie zijn wij in het kort?

Missie

Het MOW verbindt mensen met de artistieke en cultuurhistorische betekenis, identiteit én toekomst van het Groninger platteland, speciaal Westerwolde.

Visie

Het MOW draagt bij aan de bekendheid van het Groninger platteland, speciaal Westerwolde, als plek van betekenis en culturele trekpleister.

Strategie

Het MOW ontwikkelt steeds nieuwe museale/culturele programma’s, waarbij mensen iets van de unieke culturele betekenis van het Groninger platteland, speciaal Westerwolde, kunnen ontdekken.

__________

Wat zijn onze kernwaarden?

Plaats-gevoel

De focus op Groningen en speciaal Westerwolde vatten we niet op als regio-staren, maar zien we als een manier om ons te onderscheiden. In een wereld die steeds meer hetzelfde eruit ziet, zoeken mensen authentieke ervaringen en plekken. Door de unieke kwaliteiten van onze eigen omgeving uit te lichten, kunnen wij bezoekers deze beleving(en) bieden. Het ‘dit-vind-je-nergens-anders-gevoel’. Door de karaktertrekken van ons gebied, als landschap én als leefomgeving te verbinden met algemeen menselijke waarden en ervaringen, spreken wij zowel mensen van dichtbij als van ver aan.

De landschappen in het oosten van Groningen zijn uniek. Het MOW bevindt zich op de grens tussen de weidse vlakken van het Oldambt, kleiland met oneindige luchten en het meer kleinschalige, glooiende Westerwolde, zandgebied met bossen en riviertjes, ‘land van dichters en schilders’. Je kunt deze grens omschrijven als een ontmoeting tussen een rationeel en een romantisch landschap. Hoe die landschappen zijn ontstaan, hoe mensen hier leefden en leven (een landschap is niet alleen uitzicht maar ook habitat), alsmede hoe mensen, van zowel dichtbij als verder weg, deze omgeving ervaren, is onderdeel van de focus van het museum.

Kunst ziet het MOW als een uitgelezen methode om het (esthetische) karakter van een landschap, de band tussen locatie en identiteit, de cultuurhistorische betekenis van plekken of de emotie van een gebied te onderzoeken, te verbeelden en, niet onbelangrijk, te bevragen, om alternatieven op te werpen. Kunst laat ons dromen van mogelijke toekomsten. 

De betekenis van het platteland

Het MOW focust zich op ‘het platteland’, dat als habitat een eigen dynamiek en karakter kent, met opvallende landschappelijke kwaliteiten. Het platteland (en de tegenstelling met de stad) komt in de hele wereld voor. Het museum kan zo over zijn eigen gebiedsgrenzen heen kijken. Juist door hier en elders te vergelijken, vallen bijzonderheden op, en kan het museum nieuwe perspectieven aanreiken aan de eigen bezoekers.

Het platteland maakt op het moment ingrijpende veranderingen door, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie, bebouwing en technologisering, het platteland als ‘rural-escape’ (ook wat nieuwe inwoners betreft) en de veranderende werkelijkheid voor boeren. Het voeden van cultuur als wijze van binding maar ook voor het ontwikkelen van alternatieve toekomsten vindt het MOW belangrijk. 

Blikopener

Meerstemmigheid is belangrijk voor het MOW. Het museum is niet een alwetende autoriteit die vertelt hoe het zit, maar reikt verschillende perspectieven aan, stelt vragen. Het museum wil daarbij bovenal blikopener zijn. Mensen uitnodigen om soms alledaagse dingen op nieuwe manieren te bekijken. Het museum denkt zo bij te kunnen dragen aan creatief en innovatief denken en handelen.

Zingeving

Een van de oudste menselijke behoeften is het zoeken naar betekenis/zingeving. Niet voor niets is kunst ouder dan het eerste gebouw. Grotbewoners maakten al schilderingen met een eigen blik op de wereld. Het MOW wil als museum een bijdrage leveren aan de betekenis-economie. Het wil mensen met gereedschappen of middelen verschaffen om meerwaarde te creëren in hun eigen leven en/of omgeving. Bezoekersbeleving in het museum is zo niet slechts ter vermaak maar wil bezoekers activeren.

Opmerking: Bewust koos het MOW niet voor de term ommeland, omdat dit ook middelgrote plaatsen als Veendam en Stadskanaal omvat. Het platteland is specifieker.