24 februari 2020

Vanaf maart is het zover: Museum de Oude Wolden gaat definitief over op ‘het MOW’ (uit te spreken als ‘het moow) als naam voor het museum.

Al enkele jaren gebruikte het museum uit praktische afwegingen de afkorting MOW voor Museum de Oude Wolden. Omdat de naam  De Oude Wolden niet langer bij de identiteit van het museum past, maakt het museum van de afkorting nu een naam. Deze is lekker kort, herkenbaar en net als het museum zelf geschikt voor wisselende invullingen. Met de naam blijft het museum indirect de oude naam en wortels van het museum eren (het museum bestaat in 2023 vijftig jaar!) maar de W kan bijvoorbeeld ook verwijzen naar Westerwolde.  De ondertitel wordt Museum Westerwolde.

Wat betekent dit voor het publiek?

Je kunt nog steeds dezelfde programmerende aanpak van het MOW verwachten, maar verschillende uitingen van het museum veranderen. Op de gevel prijkt straks de nieuwe naam, het logo is aangepast, vlaggen en folders wijzigen en zoek je het museum online ga dan naar  www.hetmow.nlwww.museumwesterwolde.nl of vind het museum op social media als ‘het MOW’. Het nieuwe algemene e-mail adres is info@hetmow.nl

Omdat het MOW al in tal van publicaties, websites en dergelijke vermeld staat, zul je de oude naam soms nog tegenkomen. De oude url blijft gewoon gelden.