19 april 2022

Voor de vanaf 5 juni verwachte tentoonstelling over nostalgie is het MOW op zoek naar brommerliefhebbers.

Was jij tussen pakweg 1945 en 1990 de trotse bezitter van een brommer en heb je een foto uit die tijd, waarop jij stralend poseert naast je Puch, staat te sleutelen aan je Kreidler, je Zundapp staat op te poetsen of rondtoert op je Honda? Dan plaatsen we die foto graag in de tentoonstelling.

Stuur je foto liefst voor 10 mei via e-mail of gebruik WeTransfer. Let op het volgende. Je digitale foto moet kwalitatief goed zijn en een minimale bestandsgrootte van 1 Mb hebben. Vermeld in het bericht in ieder geval je naam, het jaar waarin, de plaats waar de foto genomen is en natuurlijk het type brommer.

Per persoon is ruimte voor 1 foto. Het museum bepaalt of foto’s geschikt zijn om te gebruiken. 

Als jij na een eerdere oproep al een brommerfoto instuurde hoef je niets te doen, die foto gaat gewoon mee in de expositie. Ook tijdens de tentoonstelling kun je nog brommerfoto's inzenden die het museum in de loop van de expo toevoegt. 

Vragen? Neem telefonisch contact op met het museum: 0597 – 53 15 09

(foto: Dick Vording, Kreidler RM, 1983)