Toelichting tekeningen

Elke tekening kent een eigen verhaal. De uitgebreide beschrijvingen vind je straks in een boek, dat tegen het einde van de expositie verschijnt. Hieronder een korte impressie per getoonde tekening. Een algemene inleiding op de expo lees je hier.

>> Engadin - Zwitserland

_____

Nr. 01

woensdag 10 juli, 14:30-15:00 uur, 1e tekening van de dag

Vier Zwitserse bruinen en één zwart-witte melkkoe, op de meest zuidwestelijke hoek van de alp-afzetting.

________

Nr. 02

woensdag 10 juli, 15:00-16:30 uur, 2e tekening van de dag

Met de koeien van de eerste tekening meegelopen richting alp. Naar het plekje dat wij ‘De Arena’ noemen. Je kunt er zo supermooi uitkijken over de terugkeer naar de melkstal.

________

Nr. 03

donderdag 11 juli, 14:00-14:40 uur

Ik zag dat de herder van de alp ook een Swarovski-kijker gebruikt om te spotten waar de koeien zijn, net als ik.

________

Nr. 05

vrijdag 12 juli, tijd niet genoteerd, 2e tekening van de dag

Vijf Zwitserse bruinen, jongvee, graasden in de regen eerst. Ze gaan staan schuilen achter een boompje. Wind en regen komen uit het oosten vandaag.

________

Nr. 06

zaterdag 13 juli, 15:00-15:30 uur, 1e tekening van de dag

Vanuit de hut gezien. Met verrekijker.

________

Nr. 08

zaterdag 13 juli, 16:30-17:00 uur, 3e tekening van de dag

Koeien waren rustig aan het grazen en bezochten ook het stroompje om te drinken. Ik had er vijf gekozen waarvan twee aan de noordwestelijke zijde omhoog gingen en twee naar het zuidoosten.

________

Nr. 11

zondag 14 juli, 14:00-14:35 uur, 3e tekening van de dag

Deze tekening is een experiment met achter de heuvel laten verdwijnen van de koeien.

________

Nr. 16

maandag 15 juli, 15:25-16:10 uur, 2e tekening van de dag

Helemaal in het begin moest de groep om twee bomen heen, sommige bleven wat in de schaduw mijmeren. Niet te lang, voort ging het weer.

________

Nr. 17

dinsdag 16 juli,12:00-13:20 uur, 1e tekening van de dag

Beneden in het dal werd gebruik gemaakt van deze dag om het hooi in te kuilen, in van die witte, plastic cilinders. Zodra we dat zagen, was er even twijfel: dat te tekenen of niet? We stopten. Ik maakte een begin op deze zijde van het vel, maar zag al snel dat de machine ‘eraf’ zou rijden. Gefrustreerd draaide ik het vel om en tekende verder op de gladde kant van het papier. Om zo een vel te besparen?

________

Nr. 20

woensdag 17 juli, 14:15-16:30 uur, 1e tekening van de dag

Na een tijdje besloot een van de koeien in noordwestelijke richting grazend verder te gaan. Deze verdween eerst achter de heuvelrand en kwam later weer, iets lager, tevoorschijn.

________

Nr. 21

woensdag 17 juli, 14:40-15:10 uur, 2e tekening van de dag

We wilden het aankomen bij de melkstal nog een keer tekenen. Ivar vond het een te complex beeld worden, maar ik was geïnteresseerd in het ervaren van de herhaling.

________

Nr. 22

woensdag 17 juli, 14:40-15:10 uur, 3e tekening van de dag

We vonden na wat ruzie een goede plek. We zagen Arthur de weg omhoog nemen op de brommer. Langs de andere kant liep de koeienmeid omhoog. Vandaag duurde het lang voor de koeien naar beneden kwamen. Langer dan gisteren.

________

>> Groningen - Nederland

____

Nr. 23

zondag 11 augustus, 14:00-14:40 uur, 1e tekening van de dag

De eerste kwam direct en nieuwsgierig op mij af lopen. De anderen trokken zich niets van mij aan.

________

Nr. 26

maandag 12 augustus, 11:00-11:20 uur, 1e tekening van de dag

Vier koeien die op rij (exact gelijk) in mijn richting graasden, nam ik als uitgangspunt om te zien of die gelijkvormigheid zich zou handhaven.

________

Nr. 27

maandag 12 augustus, 11:30-11:55 uur, 2e tekening van de dag

Vier koeien die op rij, exact gelijk in mijn richting graasden. Een ander dier voegde zich bij hen, uit het noorden, en ging als enige ook aan die zijde weer af, alsof hij voelde er niet bij te horen.

________

Nr. 28

dinsdag 13 augustus, 15:20-15:40 uur, enige tekening van de dag

Na een hele dag van af en aan regen naar buiten gegaan om te ontdekken dat vanuit het weiland van mijn keuze de koeien al richting melkstal vertrokken waren. Uiteindelijk koos ik dit andere plekje en keek naar het melkvee van dit bedrijf, dat een ander dagritme lijkt te hebben.

________

Nrs. 29 en 30

woensdag 14 augustus, 09:30-10:15 uur, 1e tweeluik van de dag

Later die middag komt een van de bewoners van de woonboten waar ik bij sta (die in het Aduarderdiep liggen) mij vertellen dat hier anders nooit koeien lopen, dat er anders gemaaid wordt.

________

Nrs. 31 en 32

woensdag 14 augustus, 10:20-10:50 uur, 2e tweeluik van de dag

Ik besluit een 2e geschakelde (twee-luik) tekening te maken van dezelfde ruimte. Enkele dieren gaan al te liggen.

________

Nr. 40

zondag 18 augustus, 19:30-20:00 uur, 1e tekening van de dag

Net als bij “het verregende gisteren”, was aan het eind van de dag de wind heerlijk gaan liggen, de lucht overweldigend opengetrokken en kon ik hier fijn werken, toeziend op de graaspatronen van deze groep pinken die tussen de dijk en het Reitdiep lopen.

________

Nr. 42

woensdag 21 augustus, 15:15-15:55 uur, 1e tekening van de dag

Ivar is de mening toegedaan dat het beter is als de koeien (lijnen) het vel oplopen. Hij bedoelt: als de lijnen buiten het vel beginnen. Beter begrip van het “graas-momentum” zou mij meer lef geven mij hiertoe ook echt te beperken.

________

Nr. 43

woensdag 21 augustus, 16:00-16:30 uur, 2e tekening van de dag

Omdat alle koeien waren gaan liggen heb ik nu uitgeprobeerd in hoeverre een stip van afwijkende kleur werkt als verbeelding van het liggen. Een van de koeien stond nog even op, om direct weer te gaan liggen na een paar stappen in noordelijke richting te hebben gezet.

________

Nr. 44

donderdag 22 augustus, 18:30-19:00 uur, 1e tekening van de dag

Hoewel ik mij in het weiland niet meer welkom voelde, wilde ik een nieuwe poging wagen de groep te tekenen die mij op 16 augustus zo belaagd had

________

Nr. 46

vrijdag 23 augustus, 15:45-16:50 uur, enige tekening van de dag

Vandaag weet ik dat ik een staande tekening wil maken. Hoe kan ik dat vergeten zijn gedurende mijn Feerwerds verblijf? De hele dag werk ik ernaartoe. Zó traag dat ik precies in de spits op de weg beland. In de weide echter grote rust. Op de opvallende Zwitserse Bruine na, zijn alle koeien aan het rusten, herkauwen of mijmeren. De Zwitserse Bruine maakt haar ronde noord-om.

________

Nr. 47

zaterdag 24 augustus, 12:17-13:45 uur, 1e tekening van de dag

Ik had het gele hesje en de gevarendriehoek meegenomen uit de auto om me langs de weg meer veilig te voelen. Toen ik aankwam, lagen de koeien op dezelfde plek, op dezelfde manier als de dag ervoor.

________

________