Terug naar bijsluiter Vitamine K

Blik op de horizon, ruimte in je hoofd

Al dat gedwongen thuis zitten, leidt hier en daar tot opruimacties, van zolders, kelders en schuren maar ook van ateliers. Eerder had Pol al eens oud werk op papier hergebruikt in een vlechtwerk. De voorloper van Geweven horizon, Stroming kwam tot stand tijdens het kunstevent Monnikenwerk (2018), waarbij vijf kunstenaars zes woensdagen in stilte in middeleeuwse kerken werkten.

Hoewel de natuur altijd een belangrijke inspiratiebron is voor Pol, merkt zij dat juist in deze moeilijke tijd wandelen in de natuur troost en ruimte biedt in je hoofd. Met een nieuwe stapel oud werk wilde zij het bestaande vlechtwerk uitbreiden tot een landschap, voor mensen om blij van te worden en van weg te dromen. Dat toeval een rol kan spelen, blijkt wel uit het feit dat uiteindelijk de achterkant van het werk het meeste haar idee benadert. Dit is waar je nu naar kijkt.