Organisatie

Daar waar het weidse Oldambt het romantische Westerwolde ontmoet, vind je het MOW | Museum Westerwolde. Het MOW verbindt mensen met de artistieke en cultuurhistorische betekenis, identiteit én toekomst van het Groninger platteland, speciaal Westerwolde. Het is een modern en eigenzinnig museum, midden in het dorp Bellingwolde. Het museum kent een nauwe relatie met de gemeente Westerwolde, waarbij het in 2017 verzelfstandigde. Lees hier meer en kijk hier voor diverse beleidsplannen en -verslagen. 

Bestuur

Het MOW is een stichting ('Stichting Museum de Oude Wolden') en kent een onbezoldigd bestuur dat eindverantwoordelijk is. Het bestuur werkt zijn rol uit als een kader stellend en controlerend bestuur en functioneert op afstand van de organisatie, volgens een bestuur plus directie model. Directeur is Obby Veenstra.

Het bestuur komt meer dan vier keer per jaar bijeen. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur en voert deze binnen de grenzen van een kleinere organisatie uit.

Op dit moment bestaat het bestuur uit drie leden, onder voorzitterschap van Peter Yspeert. Secretaris is Riksta Zwart en penningmeester is Bas Krajenbrink. Conform het rooster van aftreden zal in 2022 Bas Krajenbrink reglementair terugtreden als bestuurslid. Voor de vacante positie zoekt het MOW nu een nieuw bestuurslid.

Gezocht: bestuurslid met profiel financiën

Het vertrekkende lid heeft als achtergrond financiën. Het nieuw te werven bestuurslid heeft bij voorkeur hetzelfde aandachtsgebied. Omdat soms kandidaten door een combinatie van functies, ervaring, affiniteit en competenties meerdere aandachtsgebieden kunnen bestrijken, kan hiervan worden afgeweken. Banden met de regio een pré, maar niet noodzakelijk voor alle kandidaten. Dit geldt ook voor kennis van de cultuursector en de museale wereld.

Naast bovengenoemde competenties en achtergronden verwachten wij van bestuursleden:

  • HBO/Academisch werk en denkniveau
  • Affiniteit met kunst, cultuur en geschiedenis
  • Kritisch analytisch beoordelingsvermogen
  • Integer, met verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
  • Kunnen beoordelen en toetsen van directie, zonder daarbij op de stoel te zitten van directie
  • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies en kunnen sparren met directie
  • Ervaring met gesubsidieerde organisaties
  • Maatschappelijk betrokken en beschikken over relevante netwerken
  • Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag
  • In staat op hoofdlijnen ontwikkelingen en beleid te volgen en daarbij tijdig te signaleren

(N.B. De vergaderingen van het bestuur vinden afwisselend plaats in Bellingwolde, Groningen of online)

Benoeming en honorering

De bedoeling is dat er een lid benoemd wordt per in de periode augustus – september van dit jaar voor een periode van 4 jaar met daarna de mogelijkheid tot verlening van nog eens een periode van 4 jaar. Het betreft een onbezoldigde functie.

Procedure

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw CV begeleid met schriftelijke motivering voor 15 augustus te mailen naar bestuur@mow.nl . Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur Peter Yspeert (06-54708496). De gesplande gespreksdata zijn 31 augustus en 8 september (beide in de middag). De gesprekken vinden plaats met maximaal 2 bestuursleden in aanwezigheid van directeur als adviseur. De geplande benoeming is per 1 oktober 2022.