Vind jij het ook belangrijk dat Westerwolde in beeld komt? Dat de artistieke verbeelding van Westerwolde, het land, de historie én de mensen toekomst krijgt? Dat de eigen streek een inspiratie is en dat het aanwakkeren van creativiteit een meerwaarde voor de hele regio betekent? Draag bij aan het collectiefonds Westerwolde. Doneren is eenvoudig en alle bijdragen, groot én klein, zijn welkom.

Wat is de Collectie Westerwolde?

Van oudsher beheert het MOW een collectie die de eigen regio verbeeld. Het zwaartepunt hiervan ligt bij schilderijen en schetsen van originele leden van de Groninger Kunstkring De Ploeg. Je kunt dan denken aan werken als de Westerwoldse Aa van Jan Altink (1969) en diverse dorps- en streekgezichten van onder andere Johan Dijkstra en Ben Walrecht. In de afgelopen jaren schonk Geert Schreuder twee kerkgezichten aan het MOW en kocht het museum locatie-gebonden werk van Anna Rijkens, Ria van Krieken en Marian Smit. Hiermee kreeg de collectie een iets moderner aangezicht. Het MOW wil hier nu mee verder gaan en de verbeelding van de streek een grotere en eigentijdse plek geven in het museum.

Wat doet het fonds?

Met het fonds gaat het museum de collectie streekgebonden kunst uitbreiden. Dit hoeft niet altijd om Westerwoldse landschappen te gaan, al is dat ook een aandachtspunt. Het museum geeft de voorkeur aan kunst die uitnodigt tot eigen(wijze) perspectieven. Kunst dat vensters opent op de authentieke kanten van Westerwolde, op cultuurhistorische gebeurtenissen of op de mensen in het gebied. Het museum hoopt op deze manier kunstenaars, uit zowel de eigen regio als daarbuiten, te stimuleren om verder aan de slag te gaan met de bijzondere regio Westerwolde.

Draag een beeldje bij

Het fonds heeft een startbedrag van € 10.000. Voor een blijvende vulling en uitbreiding van de collectie zoekt het museum voortdurend grotere en kleinere sponsoren. Onder het motto ‘draag een beeldje bij’ kan in principe iedereen meedoen, zowel bedrijven als particulieren.

Bijdragen aan het fonds is eenvoudig: maak een eigen gekozen bedrag over op IBAN NL58 RABO 0306 6571 39 (voor copy paste: NL58RABO0306657139) onder vermelding van Collectiefonds (Westerwolde) én je contactgegevens (adres en e-mailadres). Het MOW heeft een ANBI status dus giften kun je van de belasting aftrekken. Voor bedrijven biedt het museum bovendien sponsorpakketten op maat, waarin wederkerigheid altijd een rol speelt. Nb in verband met het bijhouden van adresgegevens verwijzen wij graag naar onze privacyverklaring

Alle bijdragen boven de 25 euro krijgen van ons het fraaie boekje 'Uit wat vergaat, ontstaat steeds iets nieuws' thuisgestuurd, over leven en werken van Lodewijk Bruckman. 

[tekst gaat verder onder de afbeelding]

Tentoonstellingen en presentaties

De langlopende actie moet minimaal één keer per twee jaar leiden tot een presentatie van nieuwe aanwinsten. Hoe vaak het museum een dergelijke tentoonstelling kan houden, hangt af van het succes van de actie. Natuurlijk gaat dit gepaard met een feestelijke opening waarbij het museum iedereen die bijdroeg aan het fonds uitnodigt.

Meedoen als kunstenaar?

Kunstenaars die een interessant project willen starten die aansluit bij de doelstellingen van het collectiefonds kunnen met het museum contact opnemen.